ἐξεταστικώτερον

ἐξεταστικώτερον
ἐξεταστικός
capable of examining into
adverbial comp
ἐξεταστικός
capable of examining into
masc acc comp sg
ἐξεταστικός
capable of examining into
neut nom/voc/acc comp sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”